برچسب: طرح حکمت کارت آموزشگاه های فنی و حرفه ای

اجرای طرح باقرالعلوم (ع)
اجرای طرح باقرالعلوم (ع) آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری منتظران با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر گزار می کند : طرح باقر العلوم در این طرح پرسنل و خانواده محترم نیرو های مسلح اعم از کودکان ، نوجوانان ، دانشجویان...